Питання до заліків та екзаменів (2 курс)

І навчальний семестр

Питання до екзамену з навчальної дисципліни “Технологія ліків”

Питання до диференційованого заліку з навчальної дисципліни “Аналітична хімія”

Питання до диференційованого заліку з навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”

Питання до диференційованого заліку з навчальної дисципліни “Економічна теорія”

Питання до диференційованого заліку з навчальної дисципліни “Перша долікарська допомога”

ІІ навчальний семестр

Питання до екзамену з навчальної дисципліни “Основи охорони праці в гвлузі”

Питання до екзамену з навчальної дисципліни  “Фармакологія”

Питання до диференційованого заліку з навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням”

Питання до диференційованого заліку з навчальної дисципліни “Соціологія”