Екзаменаційна сесія

І курс 226 “Фармація, промислова фармація”

І курс 223 “Медсестринство” (спеціалізація “Сестринська справа”)

І курс 223 “Медсестринство” (спеціалізація “Лікувальна справа”)

ІІ-ІІІ 226 “Фармація, промислова фармація” 

ІІ-ІІІ курс 223 “Медсестринство” (спеціалізація “Сестринська справа”)

ІІ-ІІІ курс 223 “Медсестринство” (спеціалізація “Лікувальна справа”)

ІV курс 223 “Медсестринство” (спеціалізація “Лікувальна справа”)