Лікувальна справа

 

Професійне призначення фельдшера

Фельдшер повинен бути підготовленим для надання долікарської лікувально-профілактичної, першої невідкладної медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках та роботи не здоровпунктах, станціях швидкої медичної допомоги, у фельдшерсько-акушерських пунктах, лікувально-профілактичних установах на посадах медичної сестри, фельдшера.
Фельдшер повинен знати:
Основи законодавства України про охорону здоров’я, постанови уряду України з питань охорони здоров’я і навколишнього середовища.
Основні положення медико-біологічних дисциплін, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, статеві психологічні особливості здорової і хворої людини, причини і фактори ризику виникнення патологічних процесів, механізми їх виникнення і розвитку, основи фармакотерапії, сумісність дозування і методику введення в організм лікарських препаратів.
Сучасну кваліфікацію, етіологію і патогенез найбільш поширених захворювань, методи їх діагностики, принципи лікування і догляду за хворими.
Методику обстеження і догляду за хворими, маніпуляційну техніку, основні види реанімаційних заходів, правила асептики і антисептики.
Принципи профілактики захворювань і основи здорового способу життя, методи диспансерного обслуговування населення.
Фельдшер повинен вміти:
Проводити загальне і клінічне обстеження хворих і оцінювати результати, діагностувати типові випадки найбільш поширених захворювань, призначати лікування, виписувати рецепти, володіти сучасними методами терапії і профілактики захворювань.
Надавати невідкладну допомогу, володіти прийомами реанімації, асистувати лікарю під час операції. Приймати нормальні пологи.
Здійснювати спостереження і догляд за хворими, готувати пацієнтів і інструментарій для лікувально-діагностичних процедур, володіти методиками збору матеріалу для лабораторних досліджень, забезпечувати лікувально-оздоровчий і санітарно-протиепідемічний режим.
Вести затверджену медичну документацію, здійснювати експертизу тимчасової непрацездатності, володіти методикою розрахунку та аналізу статистичних показник