Показове практичне заняття

27 листопада 2020р. відбулося показове практичне заняття з ОЕФ на тему: «Приймання, перевірка, таксування рецептів, до складу яких входять отруйні, наркотичні, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори».

Група 2фр11.

Викладач: Родко О., спеціаліст вищої категорії,  викладач організації та економіки фармації.

Заняття проведено онлайн на платформі  G Suit for Education  з використанням додатків Google Classroom, Meet.

Викладач розпочав основну частину з використання віртуальної  інтерактивної  дошки Lino it для визначення вихідного рівня знань студентів з теми «Рецепт». Цікаво розроблені викладачем інтерактивні вправи на LearningApps. Чітко та зрозуміло пояснено завдання самостійної роботи в Google документах щодо виписування рецептів на лікарські засоби, які містять отруйні, наркотичні, психотропні речовини та прекурсори сп.№1.

Цікаво доповнив заняття перегляд матеріалів мультимедійної презентації. Студенти відповідали активно, вміло користувалися можливостями відеоконференції Google Meet.

Контроль знань було перевірено при виконанні тестів в Google Form. Наприкінці заняття було проведено заключну бесіду з метою рефлексії.