Сторінка методиста

Завідувач навчально-методичного кабінету

 Заліська Алла Григорівна
викладач технології ліків, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,«викладач-методист»
Навчально-методичний кабінет Комунального закладу «Бердянський медичний коледж» Запорізької обласної ради – методичний центр, творча лабораторія, уся робота якої спрямована на створення належних умов формування особистості викладачів коледжу, надання дієвої допомоги педагогам у процесі розвитку їх фахової майстерності як поєднання професійних знань, умінь і навичок. Тут проводяться засідання методичної ради, «Педагогічної майстерні», школи викладача-початківця, засідання творчих груп, проводяться індивідуальні та групові консультації, відбувається професійна та самоосвітня діяльність педагогічних працівників.
Навчально-методичний кабінет обладнано відповідно до Положення про навчально-методичний кабінет. Кабінет має окреме приміщення, зручні та естетичні меблі, технічні засоби навчання (мультимедійне обладнання, принтери тощо), місце для методичних міні-виставок, нових методичних розробок, інших матеріалів.


Викладачі коледжу мають вільний доступ до мережі Інтернет. Створено сприятливі умови для педагогічного зростання викладачів та подолання труднощів, що виникають у ході освітнього процесу.
У кабінеті наявна література з різних напрямів сучасної та традиційної педагогіки, періодичні педагогічні та фахові видання, кращі методичні розробки педагогів, методичні посібники тощо. Література й посібники розміщені так, щоб педагогам було зручно ними користуватися.


Метою діяльності навчально-методичного кабінету є навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, а отже, основними є матеріали роботи методичної ради, методичні розробки показових навчальних занять, матеріали студентських науково-дослідних робіт, матеріали тижнів навчальних дисциплін, науково-практичних педагогічних конференцій, нормативно-правові документи та рекомендації з питань професійного розвитку та атестації педагогічних працівників та інше.
 Щороку наші викладачі підвищують фахову майстерність, беручи участь у фестивалі педагогічних здобутків.
У кабінеті оформлено тематичні збірники за напрямками роботи:
  • матеріали роботи над спільною методичною проблемою коледжу;
  • документація з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
  • документація щодо атестації педагогічних працівників;
  • матеріали засідань творчих груп;
  • матеріали роботи з викладачами-початківцями;
  • матеріали засідань «Педагогічної майстерні»;
  • матеріали координації роботи циклових комісій;
  • окремі розділи методичної роботи.
Робота структурних підрозділів коледжу базується на основі діагностики, аналізу інформації про стан компетентності педагогів. Відповідно до цього всі методичні заходи спрямовані на удосконалення фахового рівня викладачів.
Сучасний розвиток освіти вимагає якісно нових підходів до організації навчально-методичної роботи. Тому сьогодні ми шукаємо, активно запроваджуємо й організовуємо на базі навчально-методичного кабінету такі форми діяльності, як психолого-педагогічні та методичні семінари, семінари-практикуми, тренінги, круглі столи, творчі звіти циклових комісій щодо роботи над спільною методичною проблемою циклу, фестивалі педагогічних знахідок, звіти викладачів з самоосвіти, звіти про роботу над спільною науково-методичною проблемною темою коледжу тощо.
Отож, активне впровадження інновацій як у методичній роботі, так і в навчальній та виховній, достатнє забезпечення навчально-методичного кабінету науково-методичною літературою, робота творчих груп та безперервна самоосвіта педагогічних працівників є запорукою результативності та ефективності педагогічної праці.